Ronde tafel 1 :
Brussel, een stedelijk laboratorium voor integratie en transitie

Zijn de uitdagingen waar Brussel als stadsgewest voor staat op het vlak van tewerkstelling, inclusie en economische, sociale en ecologische transitie vergelijkbaar met die van andere Europese metropolen?

In welke mate kan de sociale economie een antwoord bieden op deze uitdagingen? 

Wat zijn de Europese obstakels en hefbomen voor de ontwikkeling van de sociale economie in stedelijke gebieden?  

Panel

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Digitale Transitie, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek.

Raadslid voor de stad Straatsburg en vicevoorzitter van Strasbourg Eurométropole met verantwoordelijkheid voor de sociale economie..

Fair Ground Bruxelles - Fair Ground Bruxelles - een coöperatieve vastgoedonderneming met een sociaal oogmerk die betaalbare, duurzame ruimten wil creëren voor huisvesting en activiteiten van collectief belang, met de bedoeling grond om te vormen tot een gemeenschappelijk bezit door middel van een niet-speculatieve aanpak.

Fobagra - digitale hostels, een vereniging gespecialiseerd in toegang tot informatie- en communicatietechnologieën, die zich inzet voor sociale en professionele integratie door de digitale kloof te bestrijden.